องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
Chumphon Subdistrict Administrative Organization
สายด่วนนายก
นางสาวเขมรัตน์ วงษ์มะณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
สายด่วนปลัด 08-6995-3597

วีดิทัศน์แนะนำ
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล

ครบทุกงานบริการ
ประชาชน สะดวก
รวดเร็วตลอด 24 ชม.
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง
เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว
ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมพัฒนา พร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายชัยณรงค์ มินศรี นายกอบต.ชุมพล พร้อมด้วยนางจิตรา มะหะหมัดยูซบ

นายบุญช่วย เจริญสุข รองนายกอบต.ชุมพล นางสาวเขมรัตน์  วงษ์มะณี ปลัดอบต.ชุมพล และเจ้าหน้าที่อบต.ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564โดยปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ณ บริเวณปากบึงป้าย ตำบลชุมพล

Share on Line
Share on Pinterest