องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
Chumphon Subdistrict Administrative Organization
สายด่วนนายก
นางสาวเขมรัตน์ วงษ์มะณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
สายด่วนปลัด 08-6995-3597

วีดิทัศน์แนะนำ
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล

ครบทุกงานบริการ
ประชาชน สะดวก
รวดเร็วตลอด 24 ชม.
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง
เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว
ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมพัฒนา พร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ท่านนายกชัยณรงค์ มินศรี นายก อบต.ชุมพล และคณะผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องพื้นที่ หมู่ 7 ตำบลชุมพล ที่ประสบปัญหาความเดือนร้อนในเรื่องน้ำไม่ไหล เนื่องจากไฟฟ้าขัดคล่อง ในวันนี้ท่านนายกได้ประสานงานกับ กฟภ.องครักษ์ เพื่อแก้ไขปรับปรุงส่วนที่มีปัญหาจนสถานการณ์เป็นปกติ ชาวบ้านมีน้ำใช้ได้อย่างสะดวก

Share on Line
Share on Pinterest