องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
Chumphon Subdistrict Administrative Organization
สายด่วนนายก
นางสาวเขมรัตน์ วงษ์มะณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
สายด่วนปลัด 08-6995-3597

วีดิทัศน์แนะนำ
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล

ครบทุกงานบริการ
ประชาชน สะดวก
รวดเร็วตลอด 24 ชม.
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง
เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว
ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมพัฒนา พร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ

โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ

 

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลร่วมกับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลชุมพล ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ (การทำไข่เค็มสมุนไพรกลิ่นใบเตย ไข่เค็มกลิ่นต้มยำ และไข่เค็มดินสอพอง โดยมีนายชัยณรงค์ มินศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลเป็นผู้เปิดโครงการ

Share on Line
Share on Pinterest